Ukrižovaný - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 18, 1-19, 42

„Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.“ Ježiš je Boží Baránok, ktorý sňal, zničil, podupal naše hriechy. Najväčšími nepriateľmi človeka sú hriech, satan a smrť. Boh neposlal mocných anjelov na zničenie hriechu, satana a jeho ríše smrti. Ani oheň z neba, či inú mocnú, trebárs kozmickú silu. Silu hriechu zničil mocou Baránka. Zvíťazil tým, že dovolil zabiť seba. Vďaka tomu, že jeho Božská prirodzenosť je nesmrteľná, do ríše smrti sa dostal nesmrteľný život. Omrvinka kvasu nesmrteľného života, vpustená do smrti, spôsobila, že pre každého človeka jestvuje možnosť, ktorou je večnosť.

Priblížme si túto pravdu našej viery takýmto obrazom. Väzenská cela a v nej väzeň odsúdený na trest smrti. Prežíva čoraz väčšie napätie a má čoraz menej síl. Na kamennú dlážku a steny si napísal všetky svoje viny. Meno väzňa bolo Lev. Aj strážnici sa z neho smiali, že je síce Lev, ale v klietke. Niekoľko dní pred popravou mu do cely priviedli väzenského kňaza, ktorý mu ponúkol spoveď. Väzeň ponuku prijal. Meno kňaza bolo Baránok. Začala sa spoveď, ktorá trvala dlho. Keď vyznal všetky hriechy, spovedník mu dal rozhrešenie. Potom dodal, za pokánie si oblečieš môj odev a pôjdeš na slobodu. Ja zostanem tu, namiesto teba, oblečiem si tvoje väzenské oblečenie. Väzeň nemohol uveriť vlastným ušiam ani očiam. Čo najrýchlejšie si obliekol Baránkov odev a rýchlo vyšiel z väzenia na slobodu. Baránok ostal čakať na deň popravy.

Je to obraz, ktorý nám chce priblížiť, čo pre nás vykonal Ježiš Kristus. Z väzenia nášho hriechu, v ktorom nás držal satan, obviňujúc, že sme prestúpili zákon a zasluhujeme si smrť. Čo je pravda. Ježiš berie na seba naše viny, náš trest. A my zasa môžeme vziať na seba jeho milosť. Nie zo skutkov sme spasení. Čo má z toho väzeň, že sa dobre správa v cele smrti? Naše dobré skutky, správanie, nič nemenia na situácii, v ktorej sa nachádzame. Z dobrých skutkov môžeme získať len málo.

Kristus nám daroval situáciu, ktorú môžeme nazvať zámenná. Preobleč sa do mojej milosti a choď dopredu, človeče. Nie je tomu tak, že ak sa budeme snažiť, keď budeme mať dobré skutky, potom budeme vykúpení.

Sme vykúpení, aby sme konali dobré skutky. Lebo väzeň musí vyjsť zo svojej cely, aby mohol začať žiť. Spása, znamená prijať túto možnosť. Ak väzeň nevyjde, tak ostane vo väzení a bude čakať na výrok smrti.

Fr. Šimon OP