Vzkriesený Kristus a apoštoli - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 24, 35-48

Zmätení a naľakaní, plní pochybností, tak opisuje evanjelium učeníkov, keď medzi nich vstúpi Ježiš. Prijatie zmŕtvychvstania spočíva iba na viere a nie je výsledkom predloženia nejakých rukolapných dôkazov či predchádzajúcich situácií ohlasovania. Lukášovo evanjelium pokračuje v opise Božieho zjavenia ako otvorenia očí a srdca. Už počas Ježišovho pôsobenia často opisuje návrat fyzického zraku nevidiacim alebo Ježišovu výčitku tým, ktorí nerozumeli jeho slovám. Teraz otvára oči aj v duchovnom zmysle svojim učeníkom, aby videli a porozumeli Otcovmu plánu s ním.

Pane, otvor nám oči, aby sme videli, a uši, aby sme počuli.

Fr. Damián, OP