Čo je Pravda v spleti toľkých názorov, ktoré si robia nároky na pravdu? Chcem plniť Božiu vôľu. Ale ako spoznať, k čomu ma Boh volá? Všetkých nás Pán volá k blaženosti, ktorá pramení zo zjednotenia s ním, ktorý je Pravda.

Za posledných viac ako 800 rokov mnohí muži aj ženy veľkoryso odpovedali na Božie volanie a zasvätili sa mu v Reholi kazateľov. Život v spoločenstve ich vnútorne obohatil, rehoľné sľuby očistili, štúdium povznieslo, modlitba vzpružila a kázanie posilnilo.

víkend v kláštore Zvolen

Pozývame odvážnych mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí si kladú otázky o svojom vlastnom povolaní a skutočnom šťastí, stráviť víkend Všetkých svätých 29. októbra – 1. novembra v našom kláštore vo Zvolene. Programom o rozlišovaní povolania, ako aj vovádzaním do tajomstva dominikánskeho povolania, vás budú sprevádzať bratia Šimon, Irenej a Samuel.

Zároveň budete mať možnosť účasti na modlitbách a programe našej bratskej komunity a priestor na stíšenie a stretnutie s naším Pánom. Pokiaľ máte v sebe neutíchajúcu túžbu po pravde, chcete stretnúť Krista a predstaviť ho potom iným, „poďte a uvidíte“ (Jn 1,39). Prihlásiť sa môžete do 17. októbra u brata Samuela na brat.samuel@gmail.com.

Čítajte viac tu.