vodcoviaLk 17,20-25

Táto časť Lukášovho evanjelia sa nesie v duchu otázok: Kedy príde Božie kráľovstvo? Kedy príde Spasiteľ? Nečudo, že takéto otázky vzbudzujú nepokoj najmä u tých, ktorí vládnu tomuto svetu. No taktiež u jednotlivcov, ktorí by chceli zobrať spravodlivosť do svojich rúk a vyhlásiť sa za spasiteľov, ktorí vyvedú ľudí z ťažkostí. Tieto otázky sa prirodzene stávajú aj politickými. No Ježiš si je vedomý, že politika a náboženstvo sú dve rozdielne oblasti, hoci môžu mať veľký prienik spoločného.

Ježiš učí v duchu proroka Samuela, ktorý pozýva ľudí, aby Boh bol hlavným vodcom Izraela a ľudia „iba“ jeho služobníkmi (1 Sam 8). Lebo slabosti a hriechy vodcov sa môžu stať prameňom ospravedlnenia zla u podriadených. No Boh nás pozýva k vyšším veciam: k obnove v láske, k dôvere v jeho spravodlivosť, k putu bratov a sestier aj s tými, s ktorými nás na prirodzenej rovine veľa nespája.

Pane, daj nám účasť na svojom kráľovstve, ktoré prišlo v Ježišovi a jeho Duchu.

Fr. Irenej, OP