Mt 6,24-34
Človek je tvor, ktorý si uvedomuje súčasnosť, budúcnosť i minulosť jedinečným spôsobom. Pre mnohých je toto vedomie prameňom obáv a starostí. Hoci sa teraz môžu mať dobre a byť pokojní, vedomie neistého zajtrajška nás môže obrať o vedomie dobra, ktoré máme. Boh si dobre uvedomuje našu ľudskú krehkosť. Preto nás pozýva, aby sme hľadali spôsob, ako nebyť rozpoltení, neslúžiť dvom pánom. Pozýva nás vybrať si ho za svojho Pána. Vedieť spolupracovať s jeho prozreteľnosťou. Vedieť pripustiť, že okrem toho, čo plánujeme my, sú veci, ktoré má pre nás pripravené Boh. Páter Akvinas stále povzbudzoval ľudí citáciou zo svätého Pavla: „Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju zvládali zniesť.“ (1 Kor 10,13)

Pane, daj nám vytrvalosť v skúškach a zjednocuj naše srdcia.

Fr. Irenej, OP