vyschnuté srdceMk 3,1-6

Tak do synagógy, ako aj do kostola chodia mnohí ľudia s rôznymi životnými komplikáciami a ťažkosťami. Podobne ako človek s vyschnutou rukou v dnešnom úryvku. Viacerí cirkevní otcovia v tom videli symbol možno každého jedného z nás, ktorý sa podobne ako Eva načahoval za ovocím hriechu a neposlušnosti, na základe čoho nám vyschla ruka. Ježiš prichádza zvrátiť túto mentalitu príťažlivosti hriechu, za ktorým sa človek naťahuje a zostáva doráňaný. Pozýva nás k obnove priateľstva s Bohom a ľuďmi, k ochote prijať pravidlá a poslúchať, aby sme nerobili to, čo zraňuje lásku a prináša smrť, ale naopak, robiť to, čo lásku zveľaďuje a prináša život.

Pane, vylieč nielen naše ruky, aby sme sa stali nositeľmi života.

Fr. Irenej, OP