krížJn 3, 14-21

Ako vyzdvihnutie bronzového hada na púšti zachránilo chorých Hebrejov, tak vyzdvihnutie Ježiša zachráni tých, čo v neho uveria. Lenže text evanjelia úmyselne používa „vyvýšenie“ Krista v dvojakom zmysle. Najskôr vo význame jeho pribitia na kríž. Zdanlivo bezmocný koná na kríži najväčšie dielo svojho života. A Ježiš je vyvýšený aj v zmysle svojho oslávenia vo svojom vzkriesení a nanebovstúpení k Otcovi. Vyvýšenie a oslávenie je tak jasným odkazom na Pánovho služobníka z Knihy proroka Izaiáša. Ježiš totiž prichádza naplniť Otcovu vôľu, ktorú Otec oznamoval od dávnych čias cez svojich starozákonných prorokov. A dôsledkom jeho vyvýšenia je život v ňom pre všetkých, čo v neho uveria.

Pane, daj nám čerpať milosti z tvojho vyvýšenia.

Fr. Damián, OP