Vzkriesený Kristus a Mária Magdaléna 2 - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 20, 1-2.11-18

Po hriechu prvých ľudí bol vstup do záhrady Eden zatvorený a strážený. „Pán, Boh, vyhnal človeka z raja a na východ od Edenu postavil anjelov a vytasený ohňový meč, aby strážili cestu k stromu života.“ (Gn 3, 23-24)

Záhrada v Jánovom evanjeliu je symbol raja. Ježiš sa po zmŕtvychvstaní zjavuje ako záhradník, ktorý chce chladnú a života zbavenú dušu premeniť v kvitnúcu záhradu.

Mária Magdaléna si pri pohľade na zmŕtvychvstalého Ježiša pomyslela: „To je záhradník“. Anjeli jej ukazujú prázdny Ježišov hrob a vyhlasujú, že brány raja sú opäť otvorené.

Stačí spoznať vo zmŕtvychvstalom svojho učiteľa, stačí s Máriou Magdalénou vyriecť: „Učiteľ“ a náš život sa môže postupne premieňať na kvitnúcu záhradu.

Fr. Šimon, OP