ZákonMt 5, 17-19

Ježiš nám dnes hovorí: „Neprišiel som zrušiť Zákon, ale naplniť.“ Mnohí ľudia vravia, že Boží zákon obmedzuje ich slobodu. Ale je to presne naopak. To, čo nám berie slobodu, je ignorovanie Božieho zákona, čiže hriech. Boží zákon chráni našu vnútornú slobodu, naše privilégiá.

Malé skutky – prvá cigareta, prvý pohárik alkoholu… si dávame, aby sme dali najavo svoju slobodu. Ale tisícu cigaretu, pohárik… si dávame preto, lebo musíme. Nemôžeme bez nich byť. Každý hriech má v sebe tento mechanizmus, odoberajúci nám slobodu.

Napríklad dopravné predpisy nám prikazujú jazdiť vpravo. Podstatné nie je to, že ja mám jazdiť vpravo, ale, ak je to dobre zariadené, tak všetci jazdia vpravo, a ja sa na to môžem spoľahnúť. Dobré pravidlá nie sú obmedzením slobody, ale sú jej podmienkou. Iba tam, kde platia pravidlá, kde sa na ne môžem spoľahnúť, sa môžem cítiť slobodný medzi ľuďmi.

Fr. Šimon OP