Jn 6, 52-59

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13 ) Ježiš zaplatil dlžobný úpis za každého človeka. Každý človek má otvorenú cestu do neba. Potrebné je uveriť a prijať tento dar. V dnešnom evanjeliu sa Ježiš identifikuje s Paschálnym baránkom. Pascha je židovská veľká noc, pamiatka na časy Mojžiša, keď krv zabitého baránka zachránila veriacich pred smrťou. (Ex 12. kapitola)

„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Židia mali zakázané piť krv, lebo verili, že v krvi je prítomný život. Ježišova zmienka o pití svojej krvi hovorí o tom, že ak chceme mať v sebe Jeho život, musíme piť jeho krv. Telo a krv to je živý človek, smrť je oddelenie tela od krvi. Nenávisť ľudí voči Ježišovi dospela na Kalvárii k jeho zabitiu a vyliatiu krvi.

Aké bolo ovocie Ježišovej smrti? „Naklonil hlavu a vypustil ducha.“ V smrti nám Ježiš daroval Ducha Svätého. Na dne ľudskej nenávisti sa nachádza prameň života v Duchu Svätom, ktorý je Ježišovým darom všetkým bez výnimky. „Z prebodnutého boku vyšla krv a voda.“ (Jn 19, 34) Nezabudnime na to, že Eucharistia je znakom Ježišovej reálnej prítomnosti pre nás veriacich. Sme zodpovední za to, aby sme sa my stali „eucharistiou,“ čiže znakom daru Ježišovej prítomnosti medzi ľuďmi, ktorí nemajú vieru. Prosme dnes o vieru.

Fr. Šimon OP