ziskLk 19,11-28

O čom Ježiš hovorí, keď dáva dôraz na zisk? Asi nehovorí o peniazoch v doslovnom slova zmysle, veď bol tesárom, žil chudobne a nikdy sa nesituoval do roly finančného poradcu. O akom zisku to teda Ježiš hovorí? O čom často rozprával, bola téma života, ako prežiť život hojnejšie. Ako život „rozmnožiť“, zušľachtiť a premeniť. Tvárou tvár pozemskému úspechu a chvíľkovému šťastiu hovorí v duchu zvláštneho paradoxu: Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Skutočnou hojnosťou života nie sú len jeho svetlé a radostné stránky, keď pociťujeme určitú ľahkosť. No vedieť sa orientovať aj vtedy, keď prídu krušné chvíle. Plnosť života je v prijatí oboch týchto jeho pólov a pri získavaní alebo strate učiť sa dôvere v Pána života a v jeho milosrdnú lásku. To dokáže zveľadiť tak život jednotlivca, ako aj život spoločenstiev a celých miest.

Pane, uč ma získavať a strácať spolu s tebou.

Fr. Irenej, OP