Vzkriesený Kristus a Mária Magdaléna - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 28,1

Magdaléna prišla pozrieť zapečatený hrob, ale našla ho otvorený. Bolo to v protiklade toho, čo očakávala. Chce jedno, ale Pán jej dáva čosi iné.

Neskôr pochopí, že všetko sa odohralo tak, ako treba. Jej viera bola vystavená ťažkej skúške, sklamala sa vo svojich očakávaniach a ocitla sa pred niečím, čomu vôbec nerozumie.

Ale verí všetkému, čo jej Pán dáva veriť, dokonca aj tomu, čo je nezrozumiteľné, neznáme. Predmetom jej viery je výlučne Pán.

Fr. Šimon OP