ČasLk 12,54-59

Ježiš chváli ľudí, že sú dobrí pozorovatelia a vedia predvídať počasie. Vedia si všimnúť znamenia a podľa nich sa prispôsobiť. No kým príroda más svoj rytmus, ľudská spoločnosť je oveľa zložitejšia a predvídať znamenia v ľudskom myslení a správaní nie je také jednoduché, a už vôbec nie je jednoduché sa podľa toho aj zariadiť. Jediné, na čo sa vieme medzi ľuďmi pripraviť, je, že prídu nedorozumenia, s tým spojené spory a niekedy až súdy.

Hoci je Písmo voči človeku často dosť skeptické, keď koná človek bez Boha, predsa je Ježiš neúnavný v pozývaní ľudí, aby obnovili svoj vzťah s Bohom. Vtedy sa deje veľká premena. Čas ľudskej krehkosti sa môže zmeniť na čas Božej milosti. Ak dovolíme Bohu vstúpiť do nášho uvažovania, rozprávania a konania, ak sa nechávame Bohom a jeho láskou inšpirovať, potom aj náš každodenný život môže byť časom starostí a radostí, do ktorých preniká Božie svetlo. To sú znamenia čias viery, nádeje a lásky.

Pane, urob nás pozornými na tvoje znamenia a pomôž nám s nimi spolupracovať.

Fr. Irenej, OP