slobodaMk 8,11-13

V tejto kapitole Ježiš robí jedno z najväčších znamení, rozmnoží chlieb pre niekoľkotisícový zástup. A predsa farizeji žiadajú od neho znamenie, pretože oni boli na druhom brehu a zázrak nevideli. Ježiš robí veľa znamení mimo miest a synagóg, akoby naznačoval znamenia, ktoré sa diali počas cesty Izraelitov na púšti, keď utekali z otroctva na slobodu. Aj tam Boh nasýtil ľudí mannou, no mnohí boli nespokojní. Radšej by sa vrátili k hrncom s mäsom a uhorkami aj za cenu otroctva ako k manne a prepeliciam, hoci na slobode. Vyjsť fyzicky z krajiny otroctva je ľahšie, ako sa vymaniť z ducha otroctva. No Boh nás pozýva stať sa slobodnými v ňom a v jeho sile.

Pane, posväť nás slobodou, ktorú nám vydobyl Kristus.

Fr. Irenej, OP