Dobré úmysly, autentická sloboda a šťastný život

Ak Boh stvoril všetko, stvoril aj zlo? Rozhodne stvoril aspoň našu vôľu, a teda aj možnosť vybrať si zlo. Prečo teda pripisujeme Bohu len to dobré? A ako od seba dobro a zlo odlíšiť? V roku, keď slávime jubileum 700. výročia jeho kanonizácie, priblížime si pohľad sv. Tomáša Akvinského na ľudské skutky, slobodu aj Božie pôsobenie.

KDE: Kontemplatívne centrum Pustý Dvor – Ábelová

KEDY: 28. apríl – 1. máj 2023

PRIHLASOVANIE: do 23. apríla 2023 alebo do naplnenia ubytovacej kapacity nášho centra – prihlasovací formulár

PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE A STRAVU: 30€

PROGRAM na stiahnutie

Viac informácií: https://dominikani.sk/adom-ss-dobre-umysly-autenticka-sloboda-a-stastny-zivot/