Boh a hriešnik - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 8, 1-4

Malomocný z dnešného evanjelia je neobyčajne skromný. Uvedomuje si veľký odstup, ktorý ho delí od Ježiša. Predstavuje nábožného Izraelitu, úplne odovzdaného Božej vôli.

„Ak chceš,“ obsahuje hlboké presvedčenie malomocného, že Božia vôľa nemusí byť vždy v súlade s túžbou človeka byť uzdraveným.
Malomocný nemá žiadne nároky. V plnej dôvere necháva Ježišovi úplnú slobodu rozhodnutia. „Ak chceš.“ Dispozícia Božej vôli je podmienkou, aby sa Božie srdce vzrušilo, bolo dotknuté situáciou človeka.

„Dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý!“ Ježiš ho neuzdravil na diaľku. Nezaoberal sa tým, že sa môže nakaziť. Lebo malomocný Ježiša vtiahol do svojej nečistej situácie. Boh nie je vzdialený v nebi, aby sa nechal doprosovať a nakoniec zasahoval z výsosti svojho postavenia. Naopak, On sa skláňa a nadovšetko delí. V Ježišovi sa Božie slovo zjednotilo s telom človeka. Kvôli tomu, aby mu zjavilo uzdravujúcu vôľu Boha, ktorý chce dať zdravie a spásu všetkým.

Fr. Šimon OP