Mk 9, 38-40

„Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“
Je to taká situácia, akoby dnes bol nejaký katolík nahnevaný z toho dôvodu, že aj nekatolíci robia dobré, možno lepšie veci. Takýmto Ježiš hovorí: „Veď kto nie je proti nám, je za nás.“

Kardinál Martini (1927-2012) kritizoval kresťanov, že niektorí z nich dvere k Ježišovi zamykajú namiesto toho, aby ich odomkýnali. Ich zásadný postoj nespočíva na otváraní sa Dobrej novine, ale na kŕmení sa sektárskym pokrytectvom a moralizovaním. Namiesto prinášať iným dar Boha, snažia sa zvyšovať počty svojej skupiny.

Znakom sektárstva je snaha privlastniť Boha jednej skupine. Takéto myslenie sa môže tváriť ako zachovávanie čistoty, ale je to degradácia skutočnej viery. Aj Gándhí hovorieval, že pravda je jedna, ale má mnoho podôb, ako diamant.

Fr. Šimon OP