Blahoslavený Pavol Peter GojdičPrešovský eparchiálny biskup
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 17. júl 1888, Ruské Pekľany, Slovensko;
Smrť: 17. júl 1960 (72 ročný), Leopoldov, Slovensko;
Beatifikácia: 4. november 2001, sv. Jána Pavol II.;
Sviatok: 17. júl

Životopis: Narodil sa v gréckokatolíckej rodine kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter. Po základných a stredných štúdiách nastúpil na štúdium teológie v Prešove, po roku ho predstavení vyslali na štúdiá do prestížneho seminára v Budapešti. Sviatosť kňazstva prijal 27. augusta 1911. Neskôr vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej Hore pri Mukačeve, kde pri obliečke prijal meno Pavol. Na biskupa bol konsekrovaný v Ríme 25. marca 1927. Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovného života kňazov a veriacich. Veľmi mu záležalo na správnom slávení bohoslužieb a dodržiavaní cirkevných sviatkov. Vďaka jeho usilovnosti bol postavený v Prešove sirotinec. Založil tu aj Gréckokatolícke gymnázium a podporoval aj učiteľskú akadémiu, seminár, internáty.  Nazývali ho „biskupom zlatého srdca“. V zložitých podmienkach Slovenského štátu sa neváhal postaviť na stranu spravodlivosti, kvôli čomu sa stal tŕňom v oku vtedajších vládnych predstaviteľov. Počas Druhej svetovej vojny sa aktívne zasadzoval za záchranu židov pred deportáciami. Počas Prešovského soboru dňa 28. apríla 1950, ktorým gréckokatolícka cirkev bola postavená mimo zákon a zároveň zakázaná jej činnosť, bol biskup Gojdič zatknutý a internovaný. Vo vykonštruovanom procese bol biskup odsúdený na doživotné odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. Prešiel si viacerými komunistickými väznicami, v ktorých bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku a mučeniu, bol ponižovaný, musel vykonávať najťažšie a najpodradnejšie práce. Za zradu svojej viery mu núkali okamžitú slobodu, ale on to neprijal. Zomrel zaopatrený sviatosťami v deň svojich narodenín krátko po polnoci v Leopoldove. Pochovaný bol bez akýchkoľvek pôct na väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod väzenským číslom 681. Súdne rehabilitovaný bol 27. septembra 1990. Dňa 27. januára 2008 mu bol v Bratislave udelený titul Spravodlivý medzi národmi za nezištnú záchranu židov počas holokaustu. Stal sa tak prvým katolíckym biskupom medzi ocenenými.

Pomoc: patrón mesta Prešov a prešovského gréckokatolíckeho kňazského seminára;

„Boh je láska – milujme ho!“ (biskupské heslo biskupa Gojdiča)

Priebeh pobožnosti uctenia bl. Pavla Petra Gojdiča si môžete vypočuť tu.