Lk 21,29-3

Ježiš hovorí: „Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.“ Posledné dni nám Ježiš hovorí o mnohých historických katastrofách, až kozmických kataklizmách. A je veľmi pekné, ako zameriava našu pozornosť nie na zánik, ale na to, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Niečo podobné urobil „neveriaci“ Tomáš, keď sa po zmŕtvychvstaní stretol so vzkrieseným Ježišom. Videl na rukách, nohách a boku Ježiša znaky umučenia a smrti a pritom vyznal v sile viery „Pán môj a Boh môj“. Naša viera nás učí napriek mnohým reálnym podobám krížov, smrti a zániku byť ľuďmi zmŕtvychvstania a nádeje, ktoré sa nepomíňajú.

Pane, obnov nás vo viere a láske, keď sa denne modlíme v Otčenáši, aby prišlo tvoje kráľovstvo.

Fr. Irenej, OP