Symbolická krajina a trojičný vrch - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 7,21.24-27

Životná skúsenosť mnohých ľudí je, že mnohí vedia veľa sľúbiť, nadchnúť, inšpirovať, a keď príde na lámanie chleba, tak z nenaplnených sľubov rastie iba sklamanie. To nemusí byť iba otázka politiky a vonkajšieho prostredia, to môže byť skúsenosť aj našej nestálostí v napĺňaní predsavzatí, ktoré si dávame aj počas Adventu. To, k čomu nás povzbudzuje evanjelium dnešného dňa, je, aby sme svoje slovo dávali rozvážne. A keď dáme svoje slovo niekomu, aby sme sa ho snažili dodržať. Boh už v Knihe Genezis povedal a stalo sa. Neskôr uzavrel zmluvy s Abrahámom, Izákom a Jakubom a svoje slovo splnil v Ježišovi Kristovi. Niet inej cesty, ako rásť vo viere a ľudskej dôvere navzájom, ako stáť si za svojím slovom vhod i nevhod.

Pane, uč nás stavať na skale vernosťou tvojmu Slovu i vernosťou blížnym.

Fr. Irenej, OP