Lk 13, 18-21

Evanjelista Lukáš v štyroch veršoch zhrnul všetko, čo nám chcel doteraz povedať. Božie kráľovstvo, čiže priestor, v ktorom vládne Boh, prirovnal k nepatrnému zrnku horčice a neviditeľnému kvasu.

Slová evanjelia sú potechou pre človeka, lebo evanjelista si je vedomý toho, že skupina tých, ktorí prijímajú Ježiša, je čoraz skromnejšia, čoraz menej početná, akoby neviditeľná.

Napriek tomu sa Božie kráľovstvo, ktoré založil Pán Ježiš, tajomne šíri po celom svete už dvetisíc rokov. Horčičné zrnko vyjadruje predovšetkým vnútornú silu kresťana. Kvas je znakom schopnosti veriaceho pretvárať a prinášať novú hodnotu prostrediu, v ktorom sa nachádza.

Fr. Šimon OP