Bratia sa rozhodli opäť oživiť milú spoluprácu s veriacimi z farnosti, ktorá sa tradične konala v období pred covidom, a to spoločnú brigádu v kláštore. Na výzvu v oznamoch zareagovalo pozitívne viacero žien a mužov, a tak sme sa v sobotu stretli o 9.00 v refektári (jedálni) kláštora. Po rannej káve sa prítomní rozdelili do skupín, pričom si každá vybrala časť kláštora. Ženy vypulírovali kuchyňu, sklady, okná so schodiskami a návštevné miestnosti. Chlapi sa pustili do garáže, dielne a okolia kláštora. Družný a usilovný čas sme spoločne zavŕšili obedom, guľášom ktorý nám pripravil brat Šimon. Chceli by sme týmto poďakovať všetkým, ktorí sa do spoločnej brigády v kláštore zapojili.

Bratia dominikáni