CirkevJn 12, 1-11

Dnešné evanjelium nám predstavuje obraz Cirkvi. Prvou jej funkciou je diakonia – služba, ktorú predstavuje Marta. Mária predstavuje liturgiu – modlitbu, čiže bezprostrednú službu Ježišovi. Vzkriesený Lazár prestavuje martýriu – svedectvo. „Prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára.“ Najpríťažlivejšiu robí Cirkev osobné svedectvo. Lazár je svedok človeka vzkrieseného z mŕtvych. Aj dnes je veľmi dôležité svedectvo ľudí, ktorí povstali zo smrti hriechu.

Každý rozmer Cirkvi má svoj význam aj úlohu, nemajú stáť proti sebe, ale majú ukazovať múdrosť života. Prvé miesto vždy patrí Bohu, a na vzťahu s ním je postavené všetko ostatné. Osobná skúsenosť s Bohom dokáže človeka vzkriesiť, doslova podniesť. Služba nesmie byť útekom od liturgie. Judáš chce utiecť do služby chudobným, na úkor liturgie. „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“

Mária vylieva drahocenný olej na Ježišove nohy, tým vyjadruje nevyčísliteľnú vďačnosť Ježišovi. Na túto márnivosť pragmaticky zareagoval Judáš: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Ježiš Judášovi nevyčíta neúprimnosť, ale odpovedá mu ako múdry učiteľ, ktorý považuje svojich žiakov za lepších, než v skutočnosti sú. V prípade Judáša ani to nestačilo.

Fr. Šimon OP