Bože, môj Otče, ty si tak dobrý.
Ty si mi skrze kňaza odpustil hriechy.
Som šťastný(a), lebo som čistý(á)a som v tvojom náručí.
Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo.
Pomáhaj mi, aby som bol(a) vždy lepší(a),
aby som bol(a) láskavý(á) voči ľuďom a robil(a) im radosť.
Daj mi na to svoje požehnanie.
Amen.