RánoMt 17, 10-13

Ježiš povedal apoštolom: „Eliáš už prišiel, no nespoznali ho.“

Židovská legenda hovorí o rabínovi, ktorý sa jedného dňa stretol s prorokom Eliášom. Rabín si pomyslel: Teraz mi už konečne povie, kedy konečne príde sľúbený Mesiáš. „To sa ho musíte opýtať sám,“ odpovedal prorok. „Kde ho mám hľadať?“ chcel vedieť rabín. „Sedí pri mestskej bráne medzi chudobnými a chorým obväzuje rany,“ vysvetlil Eliáš. Rabín teda išiel a veľmi rýchlo našiel miesto, ktoré mu opísal Eliáš. Položil teda Mesiášovi otázku o dátume jeho návratu. Mesiáš mu odpovedal krátko: „Dnes“. Rabín sa ponáhľal domov, aby to stihol ešte pred západom slnka. Neskoro večer sa opäť stretáva s Eliášom a sklamaný sa mu vyznáva, že ho Mesiáš oklamal: „Dnes mal prísť a stále tu nie je.“ „Kým nepochopíš, čo znamená DNES, Mesiáš nemôže prísť,“ počul odpoveď.

Mesiáša stretáva ten, kto je pripravený na to, aby Boh v jeho živote všetko opravil, čiže premenil ho vnútorne na svoju podobu. Poznanie je dôležité, ale ešte dôležitejšia je skúsenosť premieňajúcej Božej lásky.

Fr. Šimon OP