Mk 5, 21-43
Keď Boh sľúbil, že bude kráčať uprostred svojho ľudu, nik netušil, že to myslí doslovne. Skrze vtelenie sa Boh stal človekom, aby sme mohli ľudským spôsobom na sebe pocítiť dotyk Boha. Evanjelium je príbehom o vtelení. Dnešný príbeh navyše ukazuje, že sa stačí dotknúť čo i len jeho šiat. Žena sa vo viere dotýka Kristovho plášťa a jej celý život sa obnovuje. Tou istou vierou sme uzdravení aj my dnes. Nie tým, že sa dotýkame jeho odevu, ale jeho tela v Eucharistii. Zaodievame ho do svojho vnútra. Bolo by trúfalé si predstaviť, že prijatím Božieho tela sa stávame akoby plášťom Kristovho tela, aby sa následne skrze nás mohli dotknúť Krista tí, ktorí sú ešte ďaleko od jeho oltára? Každý kresťan sa cez svoje spojenie s Kristom má stať nástrojom liečivej Božej milosti pre tento svet.

Pane, daj, aby sme boli nástrojmi tvojej milosti vo svojom okolí.

Fr. Damián, OP