Duch Boží nad vodami - akad. maliar Ladislav ZáborskýJn 3, 1-8

Osem dní sme slávili Ježišovo zmŕtvychvstanie. Uvažovali sme o najväčšom tajomstve našej viery. Dnes nám evanjelium pripomína, aký význam má Ježišovo zmŕtvychvstanie pre mňa. „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ Prvýkrát sme sa narodili z tela. Každý pozná dátum svojho narodenia, oslavuje tento deň. Nikto z ľudí si nevybral, že bude žiť. Dostali sme život do daru. Ježiš aj nám dnes hovorí, že kto chce uzrieť Božie kráľovstvo, musí sa narodiť druhýkrát. Náš krst je druhé narodenie z vody a Ducha svätého. Poznáme dátum svojho krstu?

Všetko živé musí byť živené. Živé kvety potrebujú svetlo, vodu, inak uschnú. Naše telo musí prijímať potravu. Koľko pozornosti venujeme večnému životu, ktorý sme dostali v krste?

Od krstu vlastníme Boží život. Môžeme sa nad tým pousmiať a pohrdnúť týmto darom. Alebo sa sťažovať na Boha, podobne ako sa mnohí sťažujeme na svojich rodičov. Je však možné svojimi postojmi potvrdiť dar Božieho života. Rozvíjať a naplno žiť týmto životom. A to je život viery. To už je večný život. K tomu pozval Ježiš Nikodéma aj každého z nás.

Fr. Šimon OP