V nedeľu 7. 8. 2022 je slávnosť patróna nášho kostola a našej farnosti – sv. Dominika. Pri tejto príležitosti vás pozývame v sobotu 6. 8. o 11.00 hod. na farský deň na dvore kláštora a v nedeľu o 09.00 hod. na slávnostnú sv. omšu. V nedeľu o 18.30 hod. sa v našom kostole uskutoční tiež koncert žiakov konzervatória Jána Levoslava Bellu. Všetci ste srdečne vítaní!

Spresnenie programu v sobotu 6. 8. 2022 (kláštorný dvor)

11:00 Aktivity pre deti aj pre dospelých
(tvorivé dielničky, športové hry a súťaže, varenie guláša)

12:00 Anjel Pána, podávanie guláša, občerstvenie

12:30 Pokračovanie aktivít

14:30 Premietanie animovaného príbehu o Františkovi Xaverskom (vo veľkej pastoračke)

15:00 Záver organizovaných aktivít

Farský deň 2022