Misie v našej farnosti pokračujú ďalej, presunuli sme sa do druhého dňa, počas ktorého sme sa začali pripravovať na generálnu svätú spoveď. Na detskej svätej omši páter Dominik priblížil deťom nedeľné evanjelium o tom, ako máme nasledovať svojho Boha. Veľkým príkladom nám má byť práve Pán Ježiš, ktorý svojho Otca poslúchol na prvé slovo a splnil jeho vôľu, aj keď bola ťažká. Príjemným spestrením bolo zapojenie farníkov a miništrantov, ktorí znázornili jednotlivé postavy.

Po večernej svätej omši sa kostol zaplnil ženami, maminami, babkami, farníčkami, ale aj ďalšími dámami z bližšieho okolia. Katechézu viedol páter Dominik, ktorý nám pripomenul, aký je dnešný ideál mnohých žien. Naším vzorom však má byť Panna Mária a naše skrášľovanie pred zrkadlom môžeme vyrovnať skrášľovaním našej duše prostredníctvom Svätého písma. Naša nebeská Matka prijala Božiu vôľu ako najlepší možný spôsob realizácie svojej ženskosti. Práve ona nás učí vernosti a vytrvalosti.

Spoločne sme si rozobrali Desatoro ako prípravu na našu generálnu spoveď. Páter Dominik sa snažil veľmi jemným a opatrným spôsobom vysvetliť aj témy, ktoré môžu byť pre ženu citlivé, až bolestivé. Na záver však všetky povzbudil, aby sme sa nehanbili pred naším Bohom vyznať veci, ktoré držíme v sebe možno aj roky a ktoré sme nepovedali ani najlepšej kamarátke. Ježiš nás nikdy neodsúdi. On odsudzuje len hriech, a hriešnika miluje.

Text: Zuzana Vandáková
Foto: Lucia Eperješiová

 

Fotografie z rodinnej sv. omše o 10:30 hod.