tŕňová koruna kráľJn 18,1-19,42

S akým sarkazmom a iróniou Pilát privádza Ježiša pred rozvášnený dav. Ani jeho zbičovanie a korunovanie tŕním nedokáže obmäkčiť srdcia ľudí a ich predstavených a žiadajú si jeho smrť. A je to práve tento moment Ježišovej zdanlivej bezmocnosti, ktorý má moc absorbovať hriech a smrť. Hriech a smrť sa totiž nedajú poraziť nástrojmi ďalších hriechov a ďalšej smrti. Zaslepenosť týchto zlých mocností odhaľuje Ježiša, ktorý prijatím ľudských slabostí ukazuje, že existuje niečo silnejšie ako hriech a smrť. Ježiš vládne silou milosti, silou prináležania k Otcovi, o ktorú ho nič vonkajšie nedokáže obrať, ak sa on a ľudia s ním o túto silu neoberú sami svojím zrieknutím.

Pane, pomáhaj nám stále silnejšie sa primknúť k Bohu v milosti.

Fr. Irenej, OP