Lk 3, 1-6

V konkrétnom čase a priestore: „Za vlády cisára Tibéria, … a veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas.“ Politickí ani náboženskí predstavitelia nepočujú Boží hlas. Ale na púšti ho počuje Ján Krstiteľ.

Boh hľadá, chce osobne osloviť každého človeka, chce sa stať udalosťou v ich živote. Ale má hlučných nepriateľov v nás, aj okolo nás. Vzácnosť púšte pekne vyjadril prorok Ozeáš: „Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu. Potom jej tam dám jej vinice…“ (Oz 2, 16-17)

Púšť je v Biblii veľmi dôležitou metaforou, nielen geografickým miestom. Je miestom ticha, chudoby ducha, kde človek stojí tvárou v tvár základným otázkam o vlastnom živote. Evanjelista Lukáš nás teda pozýva k tomu, aby sme si v živote vytvorili, zakúsili púšť, čiže možnosť spoznania, počutia a stretnutia sa osobne s Božím slovom.

Fr. Šimon OP