Mt 15, 29-37

„Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť.“ Ľútosť je schopnosť rozpoznať hlad druhého. Ježiš sa delí s najlepším, čo má. V Reči na vrchu (Mt 5. – 7. kap.) sa delil slovom. V dnešnom evanjeliu zázračne sýti poslucháčov chlebom a rybami. Vo Večeradle (Mt 26. kap.) povie, že sa chce sám stať pokrmom pre človeka.

„Všetci jedli a nasýtili sa.“ Nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. Boli tam ľudia „chromí, slepí, mrzáci, nemí a mnohí iní“. Ľudia zlomení, sklamaní, možno oklamaní v živote. Sú to omrvinky, úlomky v tomto svete. To, čo človek odpísal, odhodil a malo byť vyhodené, je pre Boha cenné. „Nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín.“

Ak sa cítiš nedocenený, že tvoj život je polámaný, rozorvaný ako omrvinka chleba padnutá na zem, v takom prípade je to Ježiš, ktorý sa postará o to, aby si sa ocitol v jednom zo siedmych košov, ktoré On sám prinesie do neba.

Fr. Šimon OP