Mojžiš a JežišJn 6,1-15

Ježiš dnes podobne ako Mojžiš privádza ľudí na vrch. A napĺňa jeden zo svojich výrokov pri pokúšaní na púšti: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ (Mt 4,4) Aké je potrebné pre človeka počuť slovo života, slovo pravdy a lásky. No je to paradox, že v tejto časti nebudeme počuť nič z toho, čo Ježiš vtedy povedal. Celá kontroverzia sa udeje okolo toho, čo Ježiš urobil – rozmnožil chlieb. A tu je druhá podobnosť s Mojžišom, ktorý vyprosil od Boha mannu. V tom sú si Ježiš a Mojžiš podobní. No kým Mojžiš prichádza na vrch a dostáva od Boha Desatoro a potrebuje tiež od Boha vyprosiť mannu, Ježiš sám učí blahoslavenstvá na vrchu a láme chlieb. V tom sú si nepodobní, pretože jedine Ježiš je Boží Syn.

Pane, daj nám v Ježišovi spoznať prameň života.

Fr. Irenej, OP