Jn 14, 1-6

„Idem vám pripraviť miesto“?! Ježiš ako šikovný staviteľ, ktorý sa pri Jozefovi naučil remeslu, sa predstavuje svojim učeníkom ako majster, ktorý vie postaviť dom na kľúč. V biblickom prostredí dom, je aj vrece, do ktorého je možné vložiť veľa rôznych vecí, domom je tiež svätyňa, ale domom je aj spoločenstvo, rodina. Na tomto mieste nám Ježiš hovorí o budovaní nového vzťahu medzi človekom a Bohom.

Vzorom vzťahu človeka k Bohu je vzťah Ježiša k nebeskému Otcovi. „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ Jestvuje mnoho rôznych spôsobov vzťahu človeka k Bohu. Eucharistia je tiež dom Otca na zemi. Sú to aj naše vzájomné vzťahy, ktoré vytvárame cez Ježiša. Nový život, ktorý nám daroval Ježiš v krste, je naším neopakovateľným vzťahom s Bohom. Ježiš chce vytvoriť rôznorodú rovinu vzájomných vzťahov medzi Bohom a človekom. Potrebné je objaviť, rozpoznať svoje túžby a napĺňať ich. Ako má každý človek inú tvár, iné DNA, má vytvoriť svoj vlastný, jedinečný vzťah k Otcovi.

Aký je dnes môj dom, čiže môj vzťah s Bohom? Aké sú moje špecifické túžby? Kresťanský život má viesť k plnému rozvoju človeka. Uvedomujem si to? Robím niečo preto? Nebojme sa odkrývať svoje najhlbšie túžby. Aby naša blízkosť s Ježišom vytvárala neopakovateľný a nezničiteľný príbytok väčšej dôvery k Bohu.

Fr. Šimon OP