kompas znamenieLk 11, 29-32

„Rovnako ako prorok Jonáš, ktorému Boh prikázal ísť do Ninive, aj ja som v sebe zistil takmer neovládateľnú túžbu ísť opačným smerom. Boh ukázal jednu cestu a všetky moje ideály ukazovali na druhú. A stalo sa, že keď Jonáš utekal, ako len mohol, preč z Ninive k Taršišu, bol hodený cez palubu a pohltený veľrybou, ktorá ho dopravila tam, kde Boh chcel, aby šiel.“ Tieto slová napísal trapistický mních Thomas Merton, aby vyjadril svoju cestu za naplnením svojho životného povolania. Ježiš v Getsemani chcel tiež, aby ho minul kalich utrpenia. Ale z lásky sa vybral po ceste, ktorú mu predložil Otec a na ktorej ho posilňoval jeho Duch. Božia láska dokáže pohnúť magnetizmom nášho života, aby nám strelka nášho kompasu ukázala vždy tú lepšiu cestu, ktorou vykročiť.

Pane, daj nám objaviť cestu do toho nášho Ninive. 

Fr. Damián, OP