Lk 21, 34-36

„Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ Človek je zapísaný v čase. Čas beží, večnosť čaká; je naším cieľom.

Ako môžeme predísť ľudskému strachu? Konaním dobra ako svojej povinnosti. Dobro má tvár človeka, ktorý ho koná. Svedectvom, že Boh je dobrý, je človek, ktorý koná dobro, ktorý je verný druhému do konca.

Večnosť má tvár Otca. Táto tvár sa nám stáva blízka v tvári dobrého a milujúceho človeka. Nebojme sa hľadieť na večnosť. Medzi časom a večnosťou je priepasť, ktorú vypĺňa jedine dobro a svätosť.

Fr. Šimon OP