Biblia, kráľovstvoMk 12, 28b-34

Pri 613 prikázaniach v Starom zákone je úplne pochopiteľnou otázka zbožného zákonníka, ktoré je najdôležitejšie. Ježiš spojí dve citácie z Knihy Deuteronómium a Levitikus, aby spojil lásku k Bohu a lásku k blížnemu. A zákonník mu tiež odpovedá citáciou Knihy Deuteronómium o jedinečnosti Boha a zdôraznením dôležitosti lásky nad obetami, čo ukazuje jeho veľkú znalosť prorockých kníh. Zákonník je príkladom človeka, ktorý Písmo číta veľmi pozorne a poctivo, ale zároveň s otvoreným srdcom. A tiež je príkladom toho, že aj keď je vládnuca skupina v Izraeli plná nenávisti, uprostred ľudu sú aj Židia, ktorí majú kráľovstvo na dosah.

Pane, daj nám čítať Písmo pozorne a s otvoreným srdcom.

Fr. Damián, OP