zrnoLk 13,18-21

My, ľudia, máme radi hotové veci. Či už sú to upečené koláče, alebo vyrastené krásne stromy. No Ježiš nám ponúka kvások a horčičné zrnko. Tým nás pozýva do spolupráce na Božom kráľovstve. Ježišovi stačí ochota priniesť rozomletú múku nášho života a on už svojím kváskom pripraví cesto. Jemu stačí dôvera našej nedostatočnosti ako vykopanej jamky, do ktorej zasadí semeno svojho horčičného zrnka.

Tým nás Boh pozýva, aby sme sa mu vedeli dať k dispozícii a vedeli priniesť to, čo je naše, pre spoločné dobro. Tak budeme môcť vidieť, ako veci rastú, a že mnohé z toho, čo sa deje v našom živote a v živote našich blížnych, nie je z našej moci ani vďaka našim námahám. Ale je to o spoločnom diele na Božom kráľovstve.

Pane, uč ma spolupracovať na príchode tvojho kráľovstva, ako to denne hovorím v Otčenáši.

Fr. Irenej, OP