Deti a mladí z farnosti Zvolen – Západ sa zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spoločne tak prosili za jednotu a mier vo svete.

Naši mladí farníci so svojimi rodičmi sa stretli v pondelok 18. októbra a pred večernou sv. omšou sa spolu pomodlili radostný ruženec. V sprievode našej hudobníčky Lydky sme celý tretí desiatok zaspievali a pridali sme aj ďalšie mariánske piesne. Spoločne sme tak chceli povzbudiť naše deti, aby – tak ako nás vyzýva pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi – neváhali v ťažkých časoch obracať sa na Boha, dôverovať Mu a nájsť v Ňom oporu.

Tento rok pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa, preto aj tohtoročná kampaň nás povzbudzuje modliť sa „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

Iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec je celosvetovou akciou, do ktorej sa každý rok zapája niekoľko desiatok krajín a státisíce detí, vrátane našej farnosti. Všetci spoločne sa modlíme za zmiernenie hladu, chudoby, vojen či korupcie.