Mt 10, 1-7

Ježiš po vyhnaní zlých duchov z dvoch posadnutých, uzdravení ochrnutého, ženy trpiacej na krvotok, slepcov, hluchonemého a mnoho iných znamení, o ktorých písal evanjelista Matúš v desiatich opisoch zázrakov (8, 1-9,35). Ježiš robí novú iniciatívu: „Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.“ Číslo dvanásť je zviazané s dvanástimi kmeňmi Izraela, ale môže mať aj iný odkaz. Dvanásť je dokonalý počet zverokruhu, dvanásť je mesiacov v roku.

Ježiš tvorí dokonalé spoločenstvo. Nie skupinu dokonalých ľudí. Dokonalosť dvanástich, dokonalosť Cirkvi spočíva v tom, že môžu robiť to, čo robil Ježiš. Čiže ich poslaním je pokračovanie Ježišovej misie. Tak ako Ježiš, aj učeníkom dáva schopnosť uzdraviť človeka v jeho integrálnosti tela, duše a ducha. Nie sú filozofi, ktorí majú presviedčať niekoho intelektuálne, nie sú ľuďmi, ktorí prakticky riešia zdravotné, ekonomické či politické problémy. Ich poslanie sa týka celého človeka, jeho ducha, duše i tela.

V predstavení dvanástich je na prvom mieste Šimon a na konci ten, ktorý ho zradil, Judáš. Ježiš súhlasí, aby aj ten, ktorý ho má zradiť, bol, podobne ako všetci ostatní, súčasťou apoštolského kolégia a obdŕžal tú istú misiu. V krste sme dostali Ježišovu moc, aby sme pokračovali v Jeho misii.

Fr. Šimon, OP