Mk 10, 35-45

Zebedejovi synovia prichádzajú k Ježišovi: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ Je to typicky ľudská, pohanská modlitba. Modlitba, v ktorej je stredobodom človek, Boh je na to, aby plnil jeho túžby a riešil jeho problémy.

Ježiš svojím životom aj nám predstavuje modlitbu, v ktorej je stredobodom Boh a jeho vôľa. Podobný postoju dieťaťa, ktoré sa s dôverou obracia k svojim rodičom. „Chcem plniť tvoju vôľu.“

Modlitba kresťana, čiže aj naša modlitba, sa má podobať Ježišovej. „Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom.“ Prosme dnes o to, aby naša modlitba bola kresťanská. Aby nám pomáhala radikálne meniť pohľad na všetko v našom živote.

Fr. Šimon OP