Ukrižovaný - akad. maliar Ladislav ZáborskýMt 1,1-16;18-23

O väčšine mien z rodokmeňa Ježiša Krista nám Písmo nič nehovorí, a tak ani my o nich nič nevieme. O iných, ako je Abrahám či Dávid, toho vieme pomerne veľa. No pritom každý zohráva dôležitú úlohu v tradícii odovzdávania viery a uskutočňovania Božieho plánu, ktorý smeruje k naplneniu a vyvrcholeniu. Tým naplnením bol príchod Krista v dejinách. Tým vyvrcholením bude príchod Krista na konci čias. Každý z nás tam má svoje miesto. Podobne ako Mária a Jozef sme pozvaní vstúpiť do tohto prúdu túžby Božej blízkosti a požehnania, stávať sa priateľmi Emanuela – Boha s nami – a mať účasť na vznešenej výmene. My môžeme Boha privítať tu medzi nami a svojou vierou, nádejou a láskou Ho sprítomňovať, aby nás raz mohol privítať Boh vo svojom domove, kde viera a nádej vyvrcholia v stretnutí a poznaní lásky. 

Fr. Irenej, OP