Jn 15, 1-8

„Ja som pravý vinič.“ Drevo viniča je riedke, kvalitatívne nemá veľkú hodnotu. Jeho vzácnosť spočíva v tom, že má lymfatický systém, ktorý dokáže vyživovať ratolesti, aby prinášali ovocie. Teda vinič je v službe ratolestiam. Ratolesti slúžia životu ovocia, ktoré sa obetuje pre nové víno, ktoré obšťastňuje srdce človeka. Zmysel viniča spočíva v prúdení života, v jeho prijímaní a odovzdávaní. Ježiš sa identifikuje s viničom, lebo aj on Otcovu lásku, ktorá je zdrojom jeho života, odovzdáva iným.

„Každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva.“ Je to človek, ktorý si povie, potrebujem Ježišov lymfatický systém, aby do mňa prúdil jeho život, ale iba pre mňa. Prijímať život, ale nič neodovzdávať ďalej. To sú ľudia, ktorí sa môžu mať dobre v živote, ale ak myslia len na seba a neodovzdávajú život ďalej, taký život bude odstrihnutý a keďže neprešiel ďalej, zhorí.

„Ratolesť, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ Skutočný život je voľba a voľba spočíva vo výbere. Aby náš život prinášal ovocie, je potrebné čistenie. Vyberáme si napríklad školu, povolanie, partnera. Ak si zvolíme nejakú možnosť, ostatné musíme odstrihnúť. Nemôžeme sa venovať všetkým záľubám, navštevovať všetky školy, ak chceme byť úspešní v nejakej oblasti, potrebujeme sa jej venovať. Musíme si vybrať nejakú možnosť a ostatné odstrihnúť.

Fr. Šimon OP