Mt 20, 17-28

Matka apoštolov Jakuba a Jána prišla k Ježišovi, poklonila sa mu a povedala: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš jej povedal: „Neviete, čo žiadate.“ Čo aj nám tým chce povedať? Je možné byť veľmi blízko Ježiša, je možné sa mu klaňať, ale spôsob nášho myslenia môže byť úplným popretím toho, o čo ide jemu.

„Medzi vami to tak nebude.“ Konať dobro v Ježišovom myslení nie je spôsobom zárobku alebo istôt. Čím teda? Ideálom konania je služba. Ježiš prišiel na svet „položiť svoj život ako výkupné za mnohých“. Judášovi zaplatili za Ježiša tridsať strieborných, cenu otroka. Ježiš je pred nami otrokom, nerobí si nárok na nič.

Ale my ho vo viere poznávame ako svojho Pána. Nové myslenie spočíva v tom, že túžime najprv prežiť a potom vytrvať v službe, ktorá je nezištná. V láske, ktorá v ničom nehľadá seba.

Fr. Šimon OP