Trojičný oblak nad morom - akad. maliar Ladislav Záborský„Ešte stále nemáte vieru?“ Čo je viera? Vedieť naspamäť katechizmus? Denne sa modliť tri ružence? Nevynechať ani jednu svätú omšu? (…) Patrí to k životu viery, ale dôležité je aj chcieť pochopiť zmysel týchto úkonov. Že to všetko je kvôli Ježišovi, ktorý dnes a denne túži byť mojou oporou.

Poviedka o krajine, v ktorej zakázali humor. Vraj smiech, humor zdržuje pri práci. A tak sa z tej krajiny vytratil humor. Žil ešte istý majster humoru a mladí ľudia túžiaci po zakázanom sa vydali za ním, aby im vysvetlil, v čom spočíva humor.

Je to tak, že keď sa rozpráva vtip, tak na konci treba zmeniť hlas? Poslucháči potom majú otvoriť ústa, ukázať zuby a robiť – cha, cha, cha? Musí sa im pri tom triasť brucho? Čo má byť prvé? Brucho, zuby, zvuk? Majster im na to odpovedal, že to nie je v tých úkonoch, ale najdôležitejšie je pochopiť vtip. Oni na to odpovedali, v takom prípade tomu neveríme, ak sa to nedá rozložiť na zrozumiteľné fakty, tak je to nejaká čudná vec, ktorá neexistuje. A keď od neho odchádzali, niektorým z nich došlo, o čom hovoril, a začali sa spontánne smiať. A vôbec si nekládli otázku, čo majú pritom robiť, či brucho, či ústa. Jednoducho to prišlo.

Sú ľudia, ktorí majú zmysel pre humor, krásu, umenie, hudbu. Rozumejú danej oblasti a túžia stále viac o nej vedieť.

Prosme dnes aj my o zmysel pre vieru. Aby sme chceli veriť a viac viere rozumieť.

Fr. Šimon OP