Mt 11, 11-15

Ježiš povedal, že posledný prorok Starého zákona, Ján Krstiteľ, sa najsvedomitejšie ujal úlohy pripraviť ľudí na príchod Mesiáša a bol najväčší spomedzi všetkých ľudí, dokonca väčší ako Abrahám či Mojžiš. No zároveň platí, že: „Kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on“.

Sú ľudia, ktorí sa prísnym, asketickým spôsobom zo všetkých síl usilujú dôjsť do neba. Ale čosi úplne iného je zo všetkých síl prijímať nebo, ktoré zostupuje na zem. Kresťan poznáva svoju veľkosť v tom, že sa zadarmo, bez akejkoľvek svojej zásluhy stal Božím dieťaťom. Vďaka prijatiu tohto daru, bude vynesený do takého stupňa, že sa stane väčší ako Ján Krstiteľ.

Väčším ako Ján Krstiteľ môže byť aj pokorný hriešnik, ktorý spozná a prijme Ježiša do svojho života, ako Pána. „Dnes budeš so mnou v raji“. (Lk 23, 43) Pokora, to je schopnosť prijať Boží dar.

Fr. Šimon OP