neboMk 1,7-11

Keď Ježiš vystupoval z Jordánu, Ján hovorí, že videl otvorené nebo. To je silný symbol spojený s krstom. Po hriechu sa totiž zavreli brány raja pre človeka. A ako hovorí Kniha Genezis, Adam už nekráčal s Bohom tak ako predtým ani nepočul Boží hlas tak ako pred pádom. Mnohé z týchto obrazov – zatvorený raj, kráčanie v samote či hovorenie do ticha bez odozvy – sú obrazmi odcudzenia Boha a človeka. Keď prichádza Ježiš a prijíma krst, prichádza v týchto veciach k obratu. Na základe ľudskej túžby Boh zmýva hriech. Vďaka nasledovaniu Krista nás Boh učí kráčať so sebou a počuť jeho hlas. Takto pripravení môžeme znovu vidieť otvorené nebo a vstúpiť doň. Takto sa môžeme prvýkrát dotknúť ovocia stromu života.

Pane, priprav si nás krstom a milosťou prameniacou z neho pre plnosť života.

Fr. Irenej, OP