Človek pred Bohom - akad. maliar Ladislav ZáborskýLk 18, 1-8

„Podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať.“ Modlitba, to nie sú olympijské hry. Cieľom nie je modliť sa viac ako iní, ale modliť sa v duchu pokoja a uvedomovaní si prítomnosti milujúceho Boha. Nesústredení ľudia majú v modlitbe potrebu rozprávania. Chcú tým kompenzovať svoju povrchnosť.

Svätý Augustín povedal: „Iné je veľa hovoriť a iné veľa sa modliť.“ Ústami proroka Izaiáša nás Boh učí, že nebude počúvať mrmlanie, ktoré je modlitbou bez sústredenia a v roztržitosti: „Aj keď hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším.“ (Iz 1, 15)

Keď sa Ježiš postavil na dno Jordánu, aby prijal krst, moc jeho modlitby otvorila nebo (Lk 3, 21). Dokiaľ sa Ježiš nepostaví aj na dno našej modlitby, nebo pred nami ostane zatvorené. Aj človek, ktorý v modlitbe „zostúpi na vlastné dno“ a všetko Bohu odkryje, nič nezatají, dočká sa otvorenia neba.

Fr. Šimon OP