ovceMt 25, 31-46

Prečo Ježiš na vykreslenie dobrých ľudí používa obraz oviec? Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že zo štyroch dôvodov: 1. Kvôli ich nevinnosti. A cituje Dávidovu ľútosť, keď iní sú potrestaní za jeho hriech. „Ale tieto ovečky čože urobili?“ (2 Sam 24, 17). 2. Kvôli ich trpezlivosti, čo dokladá Izaiášovými citáciami o pokornom baránkovi, ktorého viedli na zabitie. 3. Kvôli ich poslušnosti, lebo ako hovorí Ježiš v Jánovom evanjeliu, jeho ovce počúvajú jeho hlas. 4. Kvôli množstvu využitia oviec pre dobro druhých, ako to spomína aj Ez 34, 3: „Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli.“ Tak podobne aj dobrí ľudia prinášajú množstvo ovocia pre svoje okolie. Snažme sa teda byť nevinnými, trpezlivými, počúvať Pánov hlas a prinášať veľa ovocia, aby sme pri súde stáli na tej dobrej strane.

Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme sa na posledný súd tešili.

Fr. Damián, OP