Mt 16, 13-19

Pokorní apoštoli. Peter, ktorému Pán zveril vládu nad kresťanmi pochádzajúcimi zo židovstva. Pavol, ktorému Pán zveril vládu nad kresťanmi z pohanov. Peter, jednoduchý, nevzdelaný, prudko reagujúci, málo vytrvalý, pri ťažkostiach odťahoval ruky. Pavol, vzdelaný rímsky občan z elitnej skupiny Izraela. Človek stálej vôle, dôsledný, nebál sa žiadnych ťažkostí, vždy zvíťazil.

Dvaja úplne rôzni ľudia. Nekompromisný Pavol prenasledoval Cirkev. Súhlasil s tým, aby pred jeho očami rozbili hlavu kameňom svätému Štefanovi. Jeho ruky boli poznačené nevinnou krvou a srdce krivdami spôsobovanými spravodlivým a čestným ľuďom. Peter, hoci tri roky chodil s Ježišom, potom trikrát prisahal, že ho nepozná. Takýmto ľuďom Ježiš zveril svoju moc v Cirkvi. Ľuďom, ktorí si boli vedomí svojich vín.

Vlastný hriech je možno ťažkou, ale neobyčajne dôležitou lekciou múdrosti. Boh dovolí, aby sme urobili zlo, aby nás naučil pokore, aby sme dokázali vidieť seba v pravde. Koľko ľudí z dôvodu prehnanej ambície urobí veľa chybných krokov vo svojom živote, platiac za ne ohromnú cenu. Na orodovanie dvoch veľkých svätcov, ktorých Boh z dôvodu hriechu neodvrhol, ale vybral ako spolupracovníkov na posväcovanie sveta, prosme Boha, aby sme sa aj my dokázali zdokonaľovať v pokore.

Fr. Šimon, OP